31.07.2006.

Lobiranje

Šta nije lobiranje?

Zbog specifičnosti ovog pojma, pogrešnih konotacija koje se vežu za njega i otklanjanja negativnih primjesa prvenstveno je bitno utvrditi šta to lobiranje zasigurno nije.

Lobiranje nije:

* Posjeta iz uljudnosti,
* “Kafica” u vladinim prostorijama,
* Besciljni, širokogrudi pozivi na prijeme,
* Besciljno i širokogrudo davanje poklona,
* Podmićivanje,
* Zavođenje,
* Prevare

Sve u svemu, vidimo, da lobiranje nije većina onih stvari koje se za ovaj pojam vežu.

Lobiranje, šta je to?
Link da pročitate kompletan tekst ...

Blog je dio 3steps mreze | 48659 Valid CSS!