beats by dre cheap

Lobiranje

Šta nije lobiranje? Zbog specifičnosti ovog pojma, pogrešnih konotacija koje se vežu za njega i otklanjanja negativnih primjesa prvenstveno je bitno utvrditi šta to lobiranje zasigurno nije. Lobiranje nije: * Posjeta iz uljudnosti, * “Kafica” u vladinim prostorijama, * Besciljni, širokogrudi pozivi na prijeme, * Besciljno i širokogrudo davanje poklona, * Podmićivanje, * Zavođenje, * Prevare Sve u svemu, vidimo, da lobiranje nije većina onih stvari koje se za ovaj pojam vežu. Lobiranje, šta je to? [url=http://www.brlaub.com/?p=22]Link da pročitate kompletan tekst ... [/url]

Web Design teorija i principi
http://webdesign.blogger.ba
31/07/2006 15:04